Kinh Thánh Việt Nam

Chúng tôi mang đến một ứng dụng giúp người dùng có thể đọc toàn bộ Kinh Thánh một cách dễ dàng. Bạn sẽ có một bản Kinh Thánh bằng tiếng Việt, một ứng dụng được thiết kế đặc biệt cho mọi tín đồ Công Giáo tại Việt Nam.

Một ứng dụng hoàn hảo dành cho người Việt Nam muốn học Kinh Thánh bằng tiếng mẹ đẻ!

Nếu bạn không có thời gian đọc Kinh Thánh tại nhà, chúng tôi khuyên các bạn nên tải ứng dụng xuống điện thoại của mình và đọc sách mỗi ngày, tại nhà thờ, trên xe buýt hay bất kỳ nơi đâu.

Bạn có thể tải ứng dụng của chúng tôi để đọc ngoại tuyến. Khi đã cài đặt lên thiết bị, bạn có thể sử dụng mà không cần kết nối mạng Internet.

Hãy tải ứng dụng ngay để đọc Kinh Thánh, nguồn chân lý dành cho mọi tín đồ Công Giáo trên toàn thế giới.

Việt Nam là quốc gia có nhiều tôn giáo và tín ngưỡng được du nhập.
Công Giáo, vốn được các nhà truyền giáo châu Âu mang đến, là tôn giáo lớn thứ hai với khoảng 6 triệu tín đồ, tương đương 7% tổng dân số, và hơn 6.000 nhà thờ.

Giáo hội Công Giáo chính tại Việt Nam, Công Giáo Rô-Ma, được giới thiệu bởi các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha vào thế kỷ thứ 16 và được củng cố trong suốt thời kỳ thuộc địa Pháp.

Giờ đây bạn đã có thể sở hữu sách Kinh Thánh bằng tiếng Việt ngay trên điện thoại hay máy tính bảng Android của mình. Ứng dụng này sẽ giúp bạn hiểu Kinh Thánh hơn và sống một cuộc sống Công Giáo chưa từng có trước đây.

Kinh Thánh bao gồm 66 quyển, được chia thành Cựu Ước và Tân Ước.

Sách Khởi Nguyên, Sách Xuất Hành, Sách Lê Vi, Sách Dân Số, Sách Thứ Luật, Sách Yôsua, Sách Thẩm Phán, Sách Bà Ruth, Sách Samuel I, Sách Samuel Ii, Sách Các Vua I, Sách Các Vua Ii, Sách Ký Sự I, Sách Ký Sự Ii, Sách Ezra, Sách Nêhêmya, Sách Esther, Sách Yob, Sách Thánh Vịnh, Sách Cách Ngôn, Sách Giảng Viên, Sách Diệu Ca, Sách Tiên Tri Ysaya, Sách Tiên Tri Yêrêmya, Sách Ai Ca, Sách Tiên Tri Êzêkiel, Sách Tiên Tri Ðaniel, Sách Tiên Tri Hôsê, Sách Tiên Tri Yôel, Sách Tiên Tri Amos, Sách Tiên Tri Abđya, Sách Tiên Tri Yôna, Sách Tiên Tri Mica, Sách Tiên Tri Nahum, Sách Tiên Tri Habacuc, Sách Tiên Tri Sôphônya, Sách Tiên Tri Haggai, Sách Tiên Tri Zacarya, Sách Tiên Tri Malaki, Mátthêu, Máccô, Luca, Gioan, Công Vụ Tông Đồ, Thư Rôma, Thư 1 Côrintô, Thư 2 Côrintô, Thư Galát, Thư Êphêsô, Thư Philípphê, Thư Côlôxê, Thư 1 Thêxalônica, Thư 2 Thêxalônica, Thư 1 Timôthê, Thư 2 Timôthê, Thư Titô, Thư Philêmon, Thư Do Thái, Thư Giacôbê, Thư 1 Phêrô, Thư 2 Phêrô, Thư 1 Gioan, Thư 2 Gioan, Thư 3 Gioan, Thư Giuđa, Khải Huyền.

https://play.google.com/store/apps/details?id=kinh.thanh.viet.nam