Bijbel van Nederland

Welkom bij de app die de Bijbel voor veel meer Nederlanders toegankelijk zal maken.

Wij brengen de boodschap van redding van de Bijbel aan volken, steden, dorpen en huizen in Nederland.

Geniet gratis van de Heilige Bijbel in het Nederlands op je Android toestel!

Je kunt het downloaden en daarna, zonder internetverbinding, offline lezen.

Het Christendom is de grootste religie in Nederland en ongeveer een derde van de bevolking hangt dit geloof aan. De grootste christelijke religieuze groepering zijn de Rooms-Katholieken met ongeveer vier miljoen geregistreerde aanhangers (23,7% van de bevolking)

Holland, ook wel bekend als Nederland, heeft ook een grote protestantse gemeenschap. De belangrijkste protestantse kerken zijn de Nederlands Hervormde en de Gereformeerde kerk met respectievelijk 11% en 6% van de bevolking.
De meeste leden van de koninklijke familie behoren tot wat vroeger de Hervormde Kerk heette.

Deze app brengt je gratis en eenvoudig het Heilige Woord van God op je telefoon. Geniet van de hele Bijbel en download deze om het te lezen wanneer jij dat maar wilt.

Hier heb je een overzicht van de boeken van de Bijbel:

Het Oude Testament: (Genesis, Exodus, Leviticus, numberi, Deuteronomium, Jozua, Richtere, Ruth, 1 Samuël, 2 Samuel, 1 koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremiah,Klaagliederen , Ezechiël, Daniel, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi)

Het Nieuwe Testament: (Mattheüs , Markus, Lukas, Johannes, Handelingen, Romeinen, 1 Corinthiërs,  2 Corinthiërs, Galaten, Efeziërs, Filippezen,  Colossenzen, 1 Tessalonicenzen, 2 Tessalonicenzen, 1 Timotheüs , 2 Timotheüs , Titus, Filémon , Hebreeën, Jakobus , 1 Petrus , 2 Petrus , 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas, Openbaring)

https://play.google.com/store/apps/details?id=bijbel.Nederlands